Hallo,

Bedankt voor het vertrouwen om bij mij een intakegesprek te plannen. Om mij te kunnen voorbereiden op dit gesprek, ontvang ik graag vooraf informatie van je. Omdat het hierbij om bijzondere persoonsgegevens gaat, ben ik verplicht om je te informeren over jouw rechten en mijn plichten met betrekken tot deze gegevens.

Privacyverklaring

Ik heb daarom een privacyverklaring toegevoegd aan dit document en ik wil je vragen om deze met aandacht door te lezen. Mocht je nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Het is belangrijk dat jij voldoende geïnformeerd bent en geen vragen meer hebt over hoe ik omga met jouw persoonlijke gegevens voordat je toestemming geeft om jouw persoonsgegevens in mijn elektrisch cliëntendossier op te slaan.

Wil je daarom antwoord geven op onderstaande vragen?

Persoonsgegevens

Sociale situatie

Achtergrond

Lichamelijke klachten / conditie

Huidige problematiek / reden van aanmelding

PRAKTIJKINFORMATIE

 

Gang van zaken, intake en sessies

De eerste kennismaking vindt plaats in de vorm van een intakegesprek. Dit gesprek is bedoeld om elkaar te leren kennen en in te schatten of haptotherapie geschikt voor u is. Indien u en ik naar aanleiding van dit gesprek besluiten om verder te gaan met haptotherapie, spreken we in eerste instantie af voor drie sessies (consulten). Na deze drie sessies maken we indien nodig en gewenst afspraken voor vervolgsessies.

 

Tarieven

Het tarief voor een intake van 50 minuten bedraagt €66,55

Het tarief van een sessie van 50 minuten bedraagt €66,55

Na de sessie ontvangt u een betalingsverzoek en een factuur.

 

Afzeggingen

Afzeggingen kunt u tot 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen. Bij afzeggingen binnen 24 uur of bij (niet) tijdig verschijnen breng ik de gereserveerde tijd in rekening.

 

Bereikbaarheid

U kunt mij bereiken op telefoonnummer 0628428458. Ik ben niet altijd in de gelegenheid om de telefoon op te nemen, maar u kunt altijd een boodschap inspreken of een bericht sturen. Ik probeer uiterlijk de volgende werkdag een reactie te geven, uitgezonderd bij ziekte of tijdens vakantie.

 

Vergoeding

Haptotherapie wordt soms (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekering. Zie hiervoor de polisvoorwaarden van uw verzekeringsmaatschappij en ook de informatie op de website van de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH). In sommige gevallen is het mogelijk om met uw werkgever of uitkerende instantie een tegemoetkoming in de kosten af te spreken. Voor haptotherapie is geen verwijzing van de huisarts nodig.

 

Op dit moment ben ik bezig met de afronding van mijn opleiding tot haptotherapeut. Dat betekent dat ik (nog) niet aangesloten ben bij de Vereniging van Haptotherapeuten en dat een vergoeding via de zorgverzekering op dit moment niet mogelijk is. Voor een tegemoetkoming in de kosten verwijs ik u naar uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Nadat je bovenstaande vragen positief hebt beantwoord, kun je verder gaan met het invullen van het intakeformulier. Kom je er niet uit? Neem dan gerust contact met mij op: 0628428458.

 

Hartelijke groet

van

Nienke Leemrijse van Beek

Website laten maken door Dotsimpel