Eetstoornissen

Een eetstoornis gaat niet over eten

Een eetstoornis gaat over...

...hoe je omgaat met je emoties en gevoelens

...hoe je omgaat met je eigen onzekerheden

...hoe eten en niet eten een houvast kunnen zijn in de onveiligheid die je voelt in jezelf

...hoe eten en niet eten je lichaamsbeeld en eigenwaarde beïnvloeden

...hoe je hierdoor een verstoord lichaamsbeeld kunt ontwikkelen welke jouw contact met de wereld om je heen beïnvloedt

...hoe eten en niet eten je gedachten beheersen

...hoe eten en niet eten je gedrag en daginvulling bepalen

...hoe schaamte en schuld je gevoel van eigenwaarde kunnen overheersen

...hoe je in een isolement terecht kan komen

Een eetstoornis neemt langzaam je gedachten, je gevoel en je lichaamsbeleving over. Wanneer je een eetstoornis hebt of het vermoeden hiervan, trek dan tijdig aan de bel. Voor iemand met een eetstoornis kan het lastig zijn om de eetstoornis te (h)erkennenen. Herstellen gaat echter doorgaans niet vanzelf. Op tijd hulp in schakelen is van belang om het ontstaan samen te onderzoeken. Alleen al het delen kan helend zijn om vervolgens samen te onderzoeken wat de reden is dat je de eetstoornis nodig hebt. 

Philia Haptonomie biedt passende hulp bij een eetstoornis en richt zich op 3 pijlers in het herstel van een eetstoornis:

  • verbinding; leren verbinden met jezelf en met je omgeving
  • competentie; je krachten en (persoonlijke) kwaliteiten leren kennen
  • autonomie; je eigenheid ontdekken

Vanuit deze 3 pijlers leer je om de aanleiding van jouw eetstoornis te (h)erkennen en aan de slag te gaan met de reden dat je eetstoornis is ontstaan. De haptonomie is de basis van mijn manier van werken. (Lees hier meer over haptonomie) Samen zoeken we op jouw tempo wat jij nodig hebt in jouw herstel. Vanuit mijn ervaringsdeskundigheid met een eetstoornis weet ik hoe de eetstoornis langzaam het plezier in het leven weg kan nemen. Én ik weet ook dat herstel van een eetstoornis mogelijk is!

Ik weet dat herstel mogelijk is!

Soorten eetstoornissen

Er bestaan verschillende soorten eetstoornissen. Echter blijken de onderliggende oorzaken hetzelfde; faalangst, onzekerheid, laag zelfbeeld, hoge eisen stellen aan zichzelf, behoefte aan voorspelbaarheid, behoefte aan controle of een gevoel van schuld of schaamte. Het contact met de eigen lichamelijkheid raakt kwijt en emoties zijn niet meer voelbaar waardoor de rust, controle en veiligheid gezocht wordt in eten. De uitwerking van de eetstoornis kan op verschillende manieren. De 3 meest bekende eetstoornissen zijn:

Anorexia Nervosa

Als je anorexia hebt, zijn eten, je gewicht en de vorm van je lichaam een obsessie. Je bent heel bang om aan te komen of dik te worden. En je vindt jezelf nooit dun genoeg. Hoe eerder je de juiste hulp krijgt, hoe groter de kans dat je weer beter wordt.
Anorexia nervosa, kortweg anorexia, gaat over veel meer dan eten. Het is een manier om met nare gevoelens en gedachten om te gaan. Niet eten, of extreem streng zijn over wat je wel en niet eet, kan je een gevoel van kracht en controle geven. Langzaam maar zeker neemt anorexia zo je leven over. Van alle psychische ziektes eist anorexia in Nederland de meeste levens. 

Boulimia Nervosa

Mensen met boulimia hebben regelmatig eetbuien. Uit schuldgevoel en schaamte wil je dat eten daarna kwijt. Zo kom je terecht in een cyclus van eten en braken, laxeren of sporten. Hoe eerder je hulp krijgt, hoe groter de kans dat je beter wordt. 

Eigenlijk gaat boulimia niet over eten. Het is een manier om om te gaan met angst en problemen. Of je nou onzeker bent over school of je werk, stress hebt of je ongelukkig voelt in een relatie: een eetbui verdringt die nare gevoelens even.

Eetbuistoornis

Een eetbuistoornis is vaak een reactie op verdriet, woede of eenzaamheid. Tijdens een eetbui heb je niet in de hand hoeveel je eet. Stoppen lukt niet. Hoe eerder je hulp krijgt, hoe groter de kans gekkig is dat je beter wordt.

Een eetbuistoornis wordt ook wel Binge Eating Disorder genoemd. De stoornis gaat over veel meer dan eten. Het is een manier om met nare gevoelens of gedachten om te gaan. We horen vaak dat het troost en afleiding biedt. Tijdens het eten hoef je namelijk even niets te voelen.

Bron: www.stichtingkiem.nl

Lees hier meer over mijn persoonlijke verhaal.

Of lees meer over mijn aanbod individuele ondersteuning, de training 'lichaamsbeleving en contact bij een eetstoornis' en voorlichting.

Meer informatie over eetstoornissen

Heb je vragen, wil je meer informatie of direct een afspraak maken? Neem dan gerust contact met mij op.

Maak direct een afspraak
Website laten maken door Dotsimpel